top of page
1205px-Logo_of_the_United_Nations_(B&W).

KONTRAKTY DLA ONZ


 

PRZETARGI ONZ TO ROCZNE ZLECENIA PONAD 20 mld. USD

Polska znajduje się na bardzo odległym 157 miejscu na 177 krajów jako dostawca ONZ. Jedynie 0.02 % przetargów wygrywanych jest przez nasze firmy. Czas to zmienić. My wiemy jak.  Rynek ONZ to ogromna szansa dla naszych klientów, aby poszerzyć nowe rynki. Zapraszamy do współpracy. Już dziś możesz przystępować do przetargów agend ONZ na ponad 120 rynkach.

Z JAKICH INSTYTUCJI NASI KLIENCI OTRZYMUJĄ PRZETARGI


 

UNOPS-256.png

UNOPS

United Nations Office for Project Services

 • Szósty pod względem wartości zamówień podmiot w systemie Narodów Zjednoczonych.
   

 • Zamówienia utrzymują się na poziomie średnio ok. 0,9 mld USD rocznie (w 2020 r. stanowiły ponad 5,3% wartości wszystkich zamówień ONZ i jej instytucji wyspecjalizowanych).
   

 • Zainteresowany jest  towarami, robotami i usługami wysokiej jakości. W 2020 r. najczęściej zamawiał środki farmaceutyczne, antykoncepcyjne, szczepionki (122 mln USD), pojazdy i części zamienne (78 mln USD), sprzęt do testów laboratoryjnych i sprzęt komputerowy oraz usługi budowlane (97 mln USD), porządkowe i ochrony (90,1 mln USD), transportowe lub konsultacyjne.

ICRC_logo_Red_Cross.png

INTERNATIONAL COMMITTEE OF RED CROSS

Międzynarodowy Czerwony Krzyż

 • Celem działań Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża
  (MKCK /ICRC jest pomoc poszkodowanym w konfliktach zbrojnych.

   

 • Zamówienia ICRC na towary i usługi opiewają na 1,8 mld USD rocznie.
   

 • ICRC szuka rozwiązań innowacyjnych i preferuje współpracę długoterminową (od 3 do 10 lat) z przedsiębiorstwami, które spełniają wszystkie kryteria współpracy.
   

pobrane-removebg-preview.png

UNICEF

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci

 • Zamówienia UNICEF utrzymują się na poziomie średnio ok. 3,5 mld USD rocznie (co stanowiło ponad 18,5% wartości wszystkich zamówień ONZ i jej organizacji wyspecjalizowanych).
   

 • UNICEF jest drugą po WFP organizacją pod względem wartości zamawianych dóbr i usług dla ONZ
   

 • UNICEF zamawia szeroki zakres dóbr i usług z katalogu ok. 2000 zestandaryzowanych produktów

WFP-removebg-preview.png

WFP - WORLD FOOD PROGRAM

Światowy Program Żywnościowy

 • Zamówienia WFP wynoszą średnio rocznie ok 3 mld USD (3.5 mld USD w 2020 r., co stanowiło ponad 19% wartości wszystkich zamówień ONZ i jej organizacji wyspecjalizowanych i uplasowało ją na pierwszym miejscu podmiotów zamawiających w systemie NZ.
   

 • WFP nabywa przede wszystkim żywność i  napoje (o wartości 1,6 mld USD ), usługi transportowe i pocztowe (na wartość 1,2 mld USD w 2020) paliwa i smary oraz usługi zarządczo-administracyjne

LCnDNwXn_400x400.jpg

INT.  FUND FOR AGRICULTURAL AGREEMENT

Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa

 • Celem Funduszu jest poprawa sytuacji w krajach dotkniętych głodem i biedą, za pomocą pożyczek na warunkach preferencyjnych i darowizn na walkę z głodem. 
   

 • Zamówienia IFAD wynoszą średnio rocznie ok 50 mln USD. Zamówienia IFAD obejmują szeroki wachlarz dóbr oraz usług: od komputerów i wyposażenia budynków oraz biur po specjalistyczne usługi konsultingowe, czy logistyczne.
   

who-logo-png-transparent.png

WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION

Światowa Organizacja Zdrowia

 • Zamówienia WHO utrzymują się na poziomie średnio 700 mln USD rocznie (co stanowiło ponad 4% wartości wszystkich zamówień systemu ONZ). 
   

 • Wśród zamówień WHO dominują usługi dot. zdrowia (ok 250 mln USD ), sprzętu medycznego, ale też związane z branżą budowlaną. 75% zamówień WHO to usługi. WHO kupuje przede wszystkim zestawy pierwszej pomocy, wyposażenie dla szpitali, leki, wyposażenie laboratoryjne i szczepionki.
   

FAO_logo.svg.png

FAO - FOOD & AGRICULTURAL ORGANIZATION

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa

 • FAO ma na celu zwiększanie poziomu bezpieczeństwa żywnościowego, zwiększanie ilości pożywienia, produkcji rolnej, poprawianie poziomu życia rolników oraz wspieranie współczesnej ekonomii w świecie. 
   

 • Każdego roku FAO dokonuje zamówień 150 milionów dóbr, usług lub zleceń od sprzedawców z całego świata, której średnia roczna wartość przekracza 350 mln USD (co  stanowi ok 2% wartości zamówień ONZ).
   

undp-logo.png

UNDP - UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM

Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa

 • UNDP działa w 166 krajach, gdzie wspomaga rozwiązywanie globalnych i krajowych problemów rozwojowych. Dzięki pomocy UNDP, kraje rozwijające się mogą w efektywny sposób wykorzystywać otrzymaną pomoc.
   

 • Budżet przetargowy w 2020 roku to ponad 2.2 mld. USD
   

who-logo-png-transparent.png

WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION

Światowa Organizacja Zdrowia

 • Zamówienia WHO utrzymują się na poziomie średnio 700 mln USD rocznie (co stanowiło ponad 4% wartości wszystkich zamówień systemu ONZ). 
   

 • Wśród zamówień WHO dominują usługi dot. zdrowia (ok 250 mln USD ), sprzętu medycznego, ale też związane z branżą budowlaną. 75% zamówień WHO to usługi. WHO kupuje przede wszystkim zestawy pierwszej pomocy, wyposażenie dla szpitali, leki, wyposażenie laboratoryjne i szczepionki.
   

 • Do ONZ należą 193 kraje
   

 • ONZ wysyła 120 tys. osób w ramach sił pokojowych na 4 kontynenty

 • ONZ mobilizuje pomoc humanitarną o wartości $12,4 mld dolarów, pomagając ludziom w kryzysowych sytuacjach
   

 • dostarcza żywność 90 mln ludzi w 73 krajach

bottom of page